Modernizacja przepompowni w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probostwo Górne i Probostwo Dolne polegała na zwiększeniu wydajności każdej z przepompowni o 100 proc. Większa wydajność uzyskana została przez zamianę istniejącej jednej pompy zatapialnej w każdej z przepompowni na dwie nowe o sumarycznej wydajności dwa razy większej niż obecnie, wymianie rurociągów, armatury w pompowni i komorze zasuw. Komory żelbetonowe pompowni i studnie żelbetonowe komór zasuw wraz z pokrywami pozostały istniejące.
Dojazd do pompowni został utwardzony, a miejsce pompowni ogrodzone. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu była firma Hydro-Partner z/s w Lesznie. Koszt zadania wyniósł blisko 660 tys. zł.
Na realizację projektu pn. „Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach:
Lubanie, Mikanowo, Probostwo Górne i Probostwo.
Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6” gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 466 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.