W piątek, tj. 3 lipca 2020 r. gościła w naszej gminie wiceminister pani Anna Gembicka. Dzięki Jej wsparciu gmina otrzymała 80% dofinansowania do budowy stacji meteorologicznej.

W 2019 r. w związku z wystąpieniem suszy na terenie nasze gminy, poczyniłam wiele starań oraz przeprowadziłam wiele rozmów z przedstawicielami parlamentu, rządu i Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, dotyczących systemu monitoringu suszy rolniczej. W pismach wysłanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podczas osobistego spotkania w Ministerstwie Rolnictwa z ówczesnym wiceministrem rolnictwa p. Rafałem Romanowskim wskazywałam na to, że obowiązujące zasady szacowania strat w moim poczuciu i rolników są niesprawiedliwe i nieadekwatne do stanu rzeczywistego, jaki miał miejsce na polach uprawnych. Odpowiedzi poszczególnych organów jednoznacznie wskazywały, że ,,szkody powstałe w wyniku suszy można szacować tylko i wyłącznie wówczas, gdy w danej uprawie i na danej kategorii glebowej wystąpiła susza, zgodnie z obwieszczeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym. System monitoringu suszy zbiera i klasyfikuje dane z całego kraju na podstawie naukowych kryteriów z uwzględnieniem zarówno specyfiki poszczególnych upraw jak i rodzajów gleb oraz że nie ma podstaw do zmiany przepisów w tym zakresie.

W związku z tym, komisja gminna szacująca straty jest zobowiązana do szacowania szkód w uprawach na podstawie raportów ogłaszanych przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz wg mapy z kategoriami podatności gleb na suszę, uznałam, że jedynym sposobem na poprawę rzetelności pomiaru opadów będzie montaż stacji meteorologicznej w naszej gminie, dlatego postawiłam sobie za cel, aby pozyskać środki finansowe na budowę takiej stacji. Zwróciłam się o pomoc do pani wiceminister Anny Gembickiej, która z wielkim zrozumieniem podeszła do sprawy, wsparła moje poczynania i dzięki jej staraniom nasza gmina otrzymała 44 tys. zł dofinansowania na ten cel.

W imieniu własnym, całego samorządu oraz rolników dziękuję pani minister za zaangażowanie, poświęcenie czasu i pozytywne załatwienie sprawy. Jest to duże wsparcie dla sektora rolniczego i mam nadzieję, że pomiary opadów atmosferycznych staną się wreszcie z korzyścią dla rolników bardziej rzetelne.[/one_half_last]

Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska