Wójt Gminy Lubanie informuje, że w dniu 5 listopada 2021 roku przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i załatwianie pozostałych spraw związanych z dowodami osobistymi będzie możliwe tylko do godziny 12:00. Powyższe spowodowane jest koniecznością bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 roku rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.