24 czerwca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu odbyło się oficjalne zakończenie III roku akademickiego 20182019 Kujawsko–Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Lubaniu. W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Lubanie Larysa Krzyżańska, Rektor Kujawskiej Szkoły Wyżej we Włocławku prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, Prezes Zarządu KDUTW KSW we Włocławku Jerzy Nowacki, Sekretarz Gminy Lubanie Kamila Hołtyn, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu dr Maja Kołtońska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu Janusz Szałek, panie nauczycielki ze SP w Lubaniu Krystyna Gomulak i Gabriela Kujawa oraz Słuchacze UTW Oddział w Lubaniu. Podczas spotkania Studenci otrzymali dyplomy uznania za aktywne uczestnictwo w zajęciach i pracach na rzecz KDUTW OLubanie.

Przewodnicząca Rady Słuchaczy Bożena Adamczewska wel Adamczak rozpoczęła uroczystość i powitała wszystkich przybyłych na spotkanie oraz dokonała podsumowania roku akademickiego 20182019. W swoim wystąpieniu podziękowała za dobrą współpracę i wsparcie ze strony władz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w osobie Rektora prof. nzw. dr hab. Stanisława Kunikowskiego. Podziękowania zostały skierowane również pod adresem Prezesa Zarządu KDUTW Jerzego Nowackiego, Pełnomocnika Rektora ds. KDUTW we Włocławku dr Władysława Kubiaka, Wójta Gminy Lubanie Larysy Krzyżańskiej, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu dr Mai Kołtońskiej oraz pań nauczycielek Krystyny Gomulak i Gabrieli Kujawy, które prowadzą zajęcia z informatyki i języka angielskiego.

Na zakończenie uroczystości na uczestników czekały kiełbaski z grilla oraz koncert „Kapeli z Szaconkiem”.
Studenci naszego Oddziału otrzymali promocję na następny rok studiów. Lubańscy Żacy udali się na zasłużone wakacje i mamy nadzieję, że pełni sił, wigoru i zapału do nauki wrócą w październiku by rozpocząć kolejny już rok nauki.