Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie – droga nr 1 o długości 2,3 km. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o.

Całkowity koszt zadania wynosi ponad 3,6 mln zł.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka jezdni na długości 2 km, przebudowę chodników i parkingu, przebudowę skrzyżowań, wykonanie umocnionych poboczy, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace mają potrwać do końca sierpnia 2020 r.

Gmina nie poniesie żadnych kosztów z tytułu przebudowy tej drogi. Koszty pozostają po stronie Powiatu Włocławskiego, który na realizację zadania stara się o uzyskanie wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych.