W przyszłym tygodniu rozpocznie się budowa drogi gminnej Lubanie-Krzyżówki. Firma MAR-DAR, która wygrała przetarg wykona roboty budowlane na kwotę 245 tys. zł. Na realizację zadania uzyskaliśmy wsparcie z środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie ok. 24 tys. zł.