W zeszłym roku przeprowadziłam negocjacje z głównym wykonawcą budowy Instalacji Osuszania Gazu w Mikanowie – PGNiG Technologie, dotyczące naprawy drogi gminnej biegnącej od drogi powiatowej do przepompowni ścieków. Rozmowy przyniosły zadowalający efekt dla naszej gminy i wykonawca PGNiG Technologie przy udziale inwestora PGNiG dokona położenia nowej nawierzchni bitumicznej na tym odcinku. Gmina nie poniesie w związku z tym zadaniem żadnych kosztów. Prace rozpoczęły się już w tym tygodniu. Współpraca z PGNiG układa się bardzo dobrze. Do tej pory już wielokrotnie skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego firmy. Osuszalnia gazu przyniesie wymierne korzyści dla naszej społeczności w postaci podatku, który zacznie wpływać do budżetu gminy w przyszłym roku.

Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska