We wrześniu planowane jest rozpoczęcie przebudowy dróg gminnych, które stanowią połączenie pomiędzy miejscowością Lubanie i Mikanowo B. Wykonawcą robót będzie Firma Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., która zrealizuje zadanie za kwotę 747 tys. zł. Na realizację inwestycji złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych i otrzymaliśmy wsparcie na poziomie 70%., tj. 523 tys. zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania było zdobycie wymaganej w konkursie ilości punktów. Odpowiednio szeroki pas drogowy umożliwił zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego, co poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz usprawni komunikację w obrębie marketu DINO.