Wójt Gminy Lubanie uprzejmie informuje o zamiarze sprzedaży – w trybie pisemnego przetargu publicznego – autobusu marki IVECO CACCIAMALI IVECO 100 TEMA E4, wersja: KAPENA

Ogłoszenie o sprzedaży

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Ekspertyza