W dniu 6.03.2024  w godz.  8.30 – 11.30  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  KOCIA GÓRA

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane