W dniu 17.08.2022 w godz. 8.30 – 12.30odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej LUBANIE 17, KUCERZ 2

Informacje pod adresem https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane