W związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym tj. 17.08.2022 . Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16.08.2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu Dział Świadczeń Rodzinnych w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w terminie do 30 listopada 2022 r.

Ustawa o dodatku węglowym zakłada wypłatę 3 tys. zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie ma potrzeby dostarczania zaświadczeń z Urzędu Gminy potwierdzających wpis do ewidencji.

WAŻNE – dodatek wypłacany jest jednorazowo na jedno gospodarstwo domowe ogrzewane węglem kamiennym i nie jest uzależniony od dochodu. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego będzie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, Dział Świadczeń Rodzinnych pod nr tel. 54 251 33 12 wew. 48

Pobierz wniosek