Trwa przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałęczynek. W miejscowości tej powstaje zbiornik retencyjny o poj. 150 m3 mający zabezpieczyć nieprzerwane dostawy wody pitnej do gospodarstw domowych w okresie zwiększonego zapotrzebowania.

Na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014–2020 w kwocie 295 tys. zł.

Ponadto pozyskałam darowiznę z Fundacji PGNiG w kwocie 100 tys. z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego.

Wykonawca – Firma PPHU „HYDRO-SYSTEM”, wyłoniona w ramach przetargu, wykona całkowity zakres zadania za kwotę 571 tys. zł. Planujemy, iż realizacja inwestycji zakończy się we wrześniu br.

Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska