Przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie”. W ramach zadania będą przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla dzieci oraz zakupione będzie wyposażenie sal lekcyjnych. Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Lubaniu do czerwca 2021 roku.

Całkowity koszt realizacji 263580,95 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 250401,90 zł