Szanowni Mieszkańcy!

Latem, szczególnie w czasie suszy zdarzało się, że doskwierał nam niedobór wody pitnej, który wynikał z intensywnego poboru wody w celu nawadniania ogrodów i upraw. Z tego powodu moim głównym celem jest budowa zbiornika retencyjnego, który zabezpieczy Mieszkańców naszej gminy przed tą niedogodnością. Ze względu na koszty budowy takiego zbiornika zadanie to nie należy do łatwych.

Budowa zbiornika była uzależniona od terminu ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Ostatecznie konkurs ten został ogłoszony we wrześniu 2019 r. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, w ramach którego z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014–2020 otrzymamy dofinansowanie w kwocie 295 tys. zł.

Ponadto, pozyskałam dodatkowe wsparcie z środków niepublicznych w wysokości 100 tys. zł. z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego. W wyniku powyższych działań z budżetu gminy przeznaczymy na realizację tego zadania tylko ok. 176 tys. zł.

Aktualnie jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy. W prowadzonym postępowaniu przetargowym uzyskaliśmy korzystne oferty – najniższa na poziomie 571 tys. zł.

Planujemy rozpocząć realizację zadania w maju, natomiast zakończyć w sierpniu br. Termin rozpoczęcia budowy uzależniony jest od terminu podpisania umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim.

Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska