Drodzy Mieszkańcy!

Wczoraj, tj. 14.04.2020 r. otrzymałam pierwszą partię maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, które szyją dla Państwa na zlecenie Urzędy Gminy w Lubaniu lokalni przedsiębiorcy. Maseczki rozdajemy w kolejności alfabetycznej, tj. Barcikowo, Bodzia, Gąbinek, Janowice, Kałęczynek, Kaźmierzewo, Kucerz, Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Przywieczerzyn, Sarnówka, Siutkówek, Tadzin, Ustronie, Włoszyca, Zosin. Wczoraj maseczki otrzymało sześć sołectw Barcikowo, Bodzia, Gąbinek, Janowice, Kałęczynek, Kaźmierzewo. Dzisiaj zostały wydane maseczki dla mieszkańców Kucerza. Jak tylko otrzymamy kolejną partię maseczek, akcja będzie kontynuowana zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska