Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej

Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej biegnącej wzdłuż lasu od Stacji Orlen do Ustronia.
Na tę inwestycję Gmina Lubanie uzyskała 50% dofinansowanie.