W setną rocznicę powrotu Polski nad Bałtyk i jej zaślubin z morzem oraz w setną rocznicę ,,Cudu nad Wisłą”, za działalność wychowawczą młodego pokolenia naszej Ojczyzny w duchu patriotyzmu, a w szczególności za kultywowanie pamięci bohatera dowódcy ORP,, Moniuszko” porucznika Marynarki Wojennej Jerzego Pieszkańskiego, Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej uhonorował Krzyżem ,,Pro Mari Nostro” Gminę Lubanie i jej mieszkańców.

Aktu wręczenia 14 sierpnia 2020 r. dokonał kpt.ż.w. Andrzej Królikowski oraz kmdr por. mgr. inż. Mariusz Jankowski Kierownik Centrum Szkolenia Morskiego Akademii Marynarki Wojennej. Z ogromnym zaszczytem w imieniu Gminy Lubanie i jej mieszkańców przyjęłam to wyróżnienie, które jest dla nas wszystkich, a w szczególności dla mieszkańców Mikorzyna i Kucerza docenieniem naszych działań w podtrzymywaniu pamięci o bohaterze wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r. por. Jerzym Pieszkańskim, pośmiertnie odznaczonym Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Krzyż ,,Pro Mari Nostro” jest najwyższym odznaczeniem ligowym przyznawanym przez Ligę Morską i Rzeczną. Organizacja ta w 2018 roku obchodziła setną rocznicę powstania, a jej celem jest propagowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa polskiego.

Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska