Gmina Lubanie zakupiła 20 laptopów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Laptopy zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Lubaniu do prowadzenia zdalnych.