Od 31 stycznia 2022 r. w gminie Lubanie zaczyna funkcjonować żłobek dla 16 dzieci do lat 3. Oficjalnego otwarcia żłobka dokonano 20 stycznia 2022 r. Żłobek znajduje się na parterze budynku dawnego gimnazjum. Na utworzenie żłobka uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu ,,Maluch+” w wysokości 528 tys. zł. Łączny koszt zadania wyniósł ok. 704 tys. zł. Dyrektorem żłoba została Pani Barbara Dębczyńska, wieloletni nauczyciel nauczania początkowego z dużym doświadczeniem pedagogicznym, ceniony wychowawca wielu pokoleń dzieci.