W dniu 21.05.2024  w godz.  10.00 – 14.00  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  LUBANIE 8 obwód 400,  

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane