18 lipca 2022 r. ( poniedziałek) o godz. 1430 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.
  5. Zakończenie obrad.

Zobacz online


XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Lubanie