W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

Więcej informacji: Bitwa o Remizy – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)