Trwa realizacja projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Lubanie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

wybranego do finansowania w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Całkowity koszt projektu to 175.630 zł, wartość dofinansowania – 166.848,50 zł.

Projekt realizowany będzie do 31 lipca br.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • Indywidualne oraz grupowe spotkania z psychologiem,
  • Indywidulane oraz grupowe spotkania z doradcą zawodowym,
  • Szkolenia/kursy zawodowe – potwierdzone zaświadczeniem, certyfikatem, świadectwem,
  • Stypendium szkoleniowe,
  • Wycieczka integracyjna.

Pierwsza grupa już zakończyła zajęcia aktywizacyjne i ma zaplanowaną dalszą ścieżkę uczestnictwa w projekcie – 2 osoby wybrały kurs pielęgnacji dłoni i paznokci, 1 osoba rozpoczęła kurs prawa jazdy kat. C+E, 5 osób uczestniczy w kursie spawania.

Obecnie trwa rekrutacja drugiej grupy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubanie w zakładce „Dla Mieszkańców/Projekt Aktywizacja Społeczno – Zawodowa mieszkańców Gminy Lubanie”.