26 października 2021 r. w Urzędzie Gminy w Lubaniu odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom z terenu Gminy Lubanie, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło wzorowo służbę wojskową i tym samym zasłużyło się dla obronności Rzeczpospolitej Polskiej.

Wręczenia medali w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku ppłk Grzegorz Tucholski wraz z Wójtem Gminy Larysą Krzyżańską.

Minister Obrony Narodowej srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju” nadał: Pani Kazimierze Gliszczyńskiej oraz Panu Tadeuszowi Grzance.

 Pani Kazimierze i Panu Tadeuszowi składam wyrazy uznania i podziękowania za wychowanie synów na wzorowych żołnierzy w duchu patriotyzmu, miłości do ojczyzny i szacunku dla tradycji narodowej.

Życzę długich lat życia w zdrowiu i radości, pogody ducha oraz dumy z najbliższych.

Gratuluję uzyskania zaszczytnego wyróżnienia.