W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i prowadzonymi tam działaniami wojennymi potrzebna jest pomoc dla uchodźców. Caritas Diecezji Włocławskiej na prośbę Biskupa Włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego w porozumieniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem przyjmie rodziny z Ukrainy w swoich placówkach. Proszę mieszkańców, przedsiębiorców, wszystkich, którzy czują potrzebę niesienia pomocy naszym sąsiadom o włączenie się w zbiórkę rzeczową, którą organizuje Caritas Diecezji Włocławskiej. Potrzebne są:
koce, śpiwory, karimaty, ręczniki, materiały opatrunkowe, woda pitna, żywność długoterminowa, mleko modyfikowane, środki higieniczne, środki czystości, pampersy. Prośba ze strony Caritas o przekazywanie rzeczy nowych ze względu na ich przydatność oraz nieprzekazywanie ubrań i innych rzeczy poza wymienionymi.
Dary będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu od poniedziałku (28.02.2022 r.) w godz. od 8.00 do 16.00. Zostaną przewiezione do siedziby Caritas we Włocławku i przekazane osobom, które zamieszkają w naszym województwie. Planowany jest też transport darów na Ukrainę. Biorąc pod uwagę tysiące rodzin, które już szukają schronienia w naszym kraju oraz kilka tysięcy dzieci z sierocińców i domów dziecka z Ukrainy, widzimy, że potrzeby są ogromne.
Osoby, które chciałyby przyjąć pod swój dach uchodźców, proszone są o kontakt, sekretariat Urzędu Gminy w Lubaniu (54) 251 33 12. Otwórzmy swoje serca. Bądźmy solidarni z narodem ukraińskim.