Uroczystość poświęcenia i przekazania nowego wozu dla OSP Janowice

16 marca 2019 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania nowego wozu strażackiego dla jednostki OSP Janowice. Na zakup wozu samorząd udzielił jednostce OSP Janowice dotację w wysokości 294 tys. zł, co stanowiło 35% kosztu zakupu pojazdu. Pozostałe 65% pochodziło z dofinansowania z Funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Serdecznie dziękuję osobom, które pomogły mi w realizacji tej ważnej inwestycji. Serdeczne podziękowania dla Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Anety Jędrzejewskiej, Radnego Powiatu Włocławskiego Pana Mariusza Bladoszewskiego, Prezesa Zarządu Powiatowego OSP Pana Mariana Mikołajczyka oraz Radnych Gminy Lubanie, którzy podjęli uchwałę umożliwiającą zakup samochodu.

Praca strażaka spotyka się z zasłużonym uznaniem społeczeństwa od pokoleń. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Wyrazy największego uznania kieruję do Druhów wszystkich jednostek OSP działających na terenie naszego samorządu. Dziękuję za codzienną realizację zadań, za ofiarność i za profesjonalizm podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za wierność ideałom tej humanitarnej służby. Dzięki waszemu zaangażowaniu pożarnictwo jest nowoczesną, cieszącą się społecznym zaufaniem formacją.

Gratuluję Prezesowi oraz Druhom OSP Janowice i życzę, aby ten nowy wóz służył przez wiele lat, dawał poczucie bezpieczeństwa oraz pomagał ratować życie i mienie ludzkie, ale oby działo się to jak najrzadziej. Druhom życzę zdrowia, pomyślności w służbie, działalności społecznej i życiu osobistym. Niech wasza praca pod sztandarem świętego Floriana będzie źródłem satysfakcji, wspieranej przez uznanie i powszechny szacunek.

Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska