Gmina Lubanie przystąpiła do „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Program realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. W ramach Programu będą wykonane bezpłatne szczepienia ochronne dla mieszkańców gminy Lubanie w wieku powyżej 65 roku życia znajdujących się w grupie ryzyka (osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej). Z bezpłatnych szczepień będzie mogło skorzystać 40 osób. Szczepienia przeciwko pneumokokom w ramach programu sfinansowane zostaną z budżetu województwa i budżetu gminy w proporcjach 5050. Gmina przeznaczyła na realizację zadania 6.000 zł . Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił konkurs na realizatora Programu. Oferty można było składać do 15 marca. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.