Ruszyła budowa drogi gminnej w miejscowości Kocia Górka. Na realizację inwestycji w ramach środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczanych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ok. 41 tys. zł.