Gmina Lubanie otrzymała dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo–Ustronie. Aplikowaliśmy o środki unijne w ramach konkursu organizowanego przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. 11 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umowy na kwotę ok. 275.123,00. zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi ok. 538 tys. zł. Rozbudowany zostanie odcinek o długości 1270 m. Umowy wręczyli Przewodniczący Sejmiku Województwa Pan Ryszard Bober i Wicemarszałek Pan Dariusz Kurzawa.