W dniu  22 czerwca 2022 roku na stadionie LTP Lubanie odbył się Turniej Piłki Nożnej Żaków pod Patronatem Lasów Państwowych. W turnieju uczestniczyło 60 dzieci, które na co dzień uczęszczają do szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu  i Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie oraz trenują w klubie sportowym LTP Lubanie. Celem turnieju obcowanie z naturą i spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w sportowej rywalizacji. Podczas turnieju byli obecni pracownicy Nadleśnictwa Włocławek, którzy przeprowadzili pogadankę z zakresu edukacji leśnej i przyrodniczej. Przedstawili wskazówki jak wypoczywać na łonie natury i korzystać z darów przyrody. Celem turnieju było obcowanie z naturą i spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w sportowej rywalizacji. Na zakończenie turnieju wszystkie dzieci otrzymały pieczone kiełbaski i udekorowane zostały pamiątkowymi medalami, które w imieniu Lasów Państwowych  wręczyła Pani Oliwia Rotzoll i Pan Konrad Rupczak pracownicy Nadleśnictwa,  Pani Larysa Krzyżańska Wójt gminy Lubanie ora  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubaniu Pani Ewa Cieślak.

 Lasy wsparły turniej udzielając dofinansowania w kwocie 10 tyś. zł.      

www.lasy.gov.pl