14 czerwca 2024 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie
w gospodarstwie rolnym”. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat i polega na przygotowaniu krótkiego filmu promującego bezpieczne zachowania w rolnictwie w odniesieniu do 7 Złotych Zasad Strategii Wizji Zero, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie rolnika i jego rodziny.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a współorganizatorami: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/krus/vi-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-moja-wizja-zero–recepta-na-zdrowie-w-gospodarstwie-rolnym

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy