27 sierpnia w naszej gminie odbędzie się święto plonów. Starostami tegorocznych dożynek jest Pani Marlena Makowska oraz Pan Witold Majchrzak, mieszkańcy sołectwa Ustronie.

Pani Marlena Makowska wraz z mężem Mariuszem prowadzi w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne, o powierzchni 75 hektarów. Państwo Makowscy specjalizują się w produkcji roślinnej, uprawiają głównie zboża i buraki cukrowe. Hodują także bydło. Państwo Makowscy mają dwie córki – Martynę, która uczęszcza do VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu i jest tegoroczną maturzystką, oraz Malwinę, która uczęszcza do 8 klasy Szkoły Podstawowej w Bądkowie.

Pan Witold Majchrzak ukończył Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy z tytułem magistra inżyniera nauk rolniczych. Wraz z żoną Joanną prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 27 ha, specjalizujące się w produkcji roślinnej. W uprawie dominują pszenica, kukurydza, rzepak oraz rośliny okopowe, takie jak buraki cukrowe. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane. Posiada nowoczesny park maszynowy, częściowo zakupiony z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Poza prowadzeniem gospodarstwa rolnego jest także myśliwym. Dwa lata temu wraz z żoną powitali na świecie swoje pierwsze dziecko – córkę Anastazję.

Dziękuję Starostom za przyjęcie zaproszenia i pełnienie tej jakże zaszczytnej funkcji.

Wójt Gminy Lubanie

Larysa Krzyżańska