W dniu 4.05.2023  w godz. 10.00 – 14.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  LUBANIE 19 obwód 200

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane