Wniosek o wydanie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych