W dniu 17.02.2023  w godz. 8.30 – 15.00odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  LUBANIE 2,14,25

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane