W dniu 13.06.2023  w godz. 10.30 – 12.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  LUBANIE 2

 W godz. 12.30 – 14.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  LUBANIE 6

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane