Podziękowania dla Fundacji ORLEN Dar Serca za przyznanie darowizny dla Koła Gospodyń Wiejskich Super babki z Mikanowa na organizację Gminno-Parafialnych Dożynek Lubanie 2019.Wójt Gminy Lubanie Larysa Krzyżańska


Przewodnicząca KGW Super babki z Mikanowa
Stanisława Paliwoda