2 maja 2019 z okazji Święta Flagi w Warszawie zorganizowano Biało-Czerwony Korowód. Pomysł narodził się z potrzeby wspólnotowego, patriotycznego, radosnego świętowania połączonego z demonstrowaniem szacunku dla tradycji, dumy z dzisiejszych osiągnięć, nadziei na dobrą przyszłość. Korowód ruszył z Placu Teatralnego i dalej podążał ulicami Senatorską, Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Świętokrzyską i Mazowiecką, aż do Placu Piłsudskiego. W Korowodzie udział wzięło przeszło 50 grup z całego kraju, w tym grupa zapustna z Lubania. W barwnym korowodzie można było zobaczyć orkiestry, zespoły taneczne, teatralne, rekonstruktorów przedstawiających narodowe tradycje oraz grupy przybliżające tradycje lokalne – występujące w strojach regionalnych czy prezentujące charakterystyczne miejscowe produkty i obiekty. Korowód był wielkim wspólnotowym świętowaniem polskości, demonstracją radości i dumy z osiągnięć oraz szacunku dla tradycji. Dziękujemy serdecznie grupie zapustnej z Lubania za godne reprezentowanie Gminy Lubanie i kultywowanie lokalnej tradycji.