Wójt Gminy Lubanie informuje, że nadal trwa sprzedaż końcowa węgla dla gospodarstw domowych, która prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 r. zarówno dla mieszkańców gminy Lubanie jak i osób spoza terenu gminy.

Cena sprzedaży węgla od 06 lipca br. wynosi 1.750,00 zł za 1 tonę.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi: 129,760 t

Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego mogą zgłaszać się do Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie, Lubanie 61, 87-732 Lubanie.

Informacje o sprzedaży końcowej węgla można również uzyskać pod numerem
tel. 54 251 33 12.

Osoby spoza terenu gminy Lubanie muszą dostarczyć zaświadczenie wystawione przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.