Wójt Gminy Lubanie uprzejmie informuje o zamiarze sprzedaży – w trybie pisemnego przetargu publicznego – autobusu marki IVECO CACCIAMALI IVECO 100 TEMA E4, wersja: KAPENA (dane pojazdu w załączniku nr 1.)

Cena wywoławcza : 34.400 zł netto

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.                                                         

Pojazd można oglądać przy siedzibie Szkoły Podstawowej w Lubaniu po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik do ogłoszenia