Urząd Gminy w Lubaniu, w ramach robót publicznych, poszukuje osób na stanowiska robotników gospodarczych

Wymiar pracy na stanowisku: pełen etat.

Do obowiązków pracowników należeć będą m. in. prace porządkowe na terenie gminy Lubanie.

Warunkiem zatrudnienia jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy
i posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

Dokumenty w postaci CV prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Lubanie (pok. nr 2) do dnia 15 czerwca 2022 r.

Więcej informacji można zasięgnąć pod nr tel. 54 251 33 12.

Zapraszamy do składania dokumentów.