Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku w całym kraju rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć dwoma sposobami:

– samodzielnie, bez wychodzenia z domu, na stronie: www.zone.gunb.gov.pl.

aby to zrobić należy posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód.

– w formie papierowej, wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Lubanie (pok. nr 3).

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Deklarację dla budynków istniejących należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.

W przypadku nowych obiektów, w których źródło ciepła zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.

 

      

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!