4 września 2021 roku w gminie Lubanie odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki, w organizację których zaangażowało się wiele osób. Przede wszystkim dziękuję ks. kan. Marianowi Jarosowi za przewodniczenie mszy św. i wygłoszenie pokrzepiającego słowa bożego. Dziękuję Starostom Dożynek, pani Ewie Skowrońskiej oraz Panu Piotrowi Chaberskiemu. Dziękuję mieszkańcom poszczególnych sołectw oraz sołtysom i radnym za hojne dary dożynkowe w postaci chleba, wieńca, koszy pełnych warzyw, owoców, kwiatów, słodkich wypieków, przetworów. Dziękuję pocztom sztandarowym Ochotniczych Straży Pożarnych z Lubania, Janowic i Ustronia oraz szkół z Lubania i Przywieczerzyna. Dziękuję Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mai Kołtońskiej za koordynację wydarzenia oraz za nieodzowną pomoc pracownikom GOK-u. Dziękuję Panu Romanowi Kozickiemu, Pani Katarzynie Mrówczyńskiej, Pani Oli Pałczyńskiej, kapeli, dzieciom z zespołu Kujawy Nadwiślańskie oraz Wiktorii Augustyniak i Martynie Zielonce za artystyczną oprawę uroczystości. Dziękuję Pani Mariannie Skowrońskiej za piękną i wzruszającą recytację wiersza. Dziękuję p. Basi Kaźmierczak za przygotowanie liturgii oraz asyście parafialnej za uświetnienie swoją obecnością uroczystości dożynkowych. Wspaniałe dekoracje, przedstawiające symbole polskiej wsi były dziełem nauczycielek: p. Katarzyny Czerwińskiej, p. Anny Krzyżańskiej, p. Małgorzaty Szczęsnej, p. Karoliny Ambrożewicz, którym serdecznie dziękuję. Dziękuję Gminnej Radzie Kobiet na czele z przewodniczącą p. Jadwigą Krusińską za imponującą wystawę warzyw, owoców, które również były częścią dekoracji. Za oprawę akustyczną dziękuję p. Cezaremu Deskiewiczowi oraz Sewerynowi Hołtynowi. Serdeczne podziękowania dla całego zespołu kulinarnego pod kierownictwem p. Reni Hinc. Pragnę także podziękować pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom prac publicznych pod kierunkiem Pana Grzegorza Słomczewskiego za wszelką pomoc. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się, by to święto stało się wyjątkowym wydarzeniem dla naszej społeczności, szczególnie wielu rodzinom z naszej gminy, które poprzez ofiarowanie licznych elementów dekoracji zaangażowały się w organizację dożynek.

Dziękuję właścicielom firm, szczególnie działającym na terenie naszej gminy za niezmiennie pozytywne reakcje na moje prośby o wsparcie i zaangażowanie w sprawy społeczne. W sposób szczególny dziękuję sponsorom wydarzenia. Dziękuję głównemu sponsorowi firmie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo s.a., sponsorowi firmie System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A, Kujawsko-Dobrzyńskiemu Bankowi Spółdzielczemu oraz firmie Morfeusz. Dziękuję również współorganizatorom Członkiniom KGW Przyjazne Sołectwo z Janowic, KGW „Super Babki” z Mikanowa, KGW Sołectwa Włoszyca.
Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna!
 
Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska