Gmina Lubanie otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni”.

 „Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 45.000,00 zł”.

Koszt całkowity zadania: 50.000,00 zł.

Ekopracownia powstanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu.

Celem projektu jest utworzenie i wyposażenie pracowni przyrodniczej, w której będą odbywały się zajęcia lekcyjne dla uczniów związane z realizacją podstawy programowej z przyrody, biologii i chemii, zajęcia kół zainteresowań oraz warsztaty i spotkania przeznaczone dla nauczycieli i rodziców. Zostanie stworzone przyjazne miejsce dla uczniów do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.