HARMONOGRAM BEZPŁATNEGO GMINNEGO DOWOZU WYBORCÓW DO LOKALI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15.10.2023 r.