We współpracy z LGD Dorzecza Zgłowiączki w GOK w Lubaniu systematycznie organizowane są warsztaty kulinarne, sportowe oraz rękodzielnicze. Jest to wspaniała okazja do spotkań i poszerzania umiejętności.