W dniu 26.06.2024  w godz.  9.00 – 14.00  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  SARNÓWKA