Przewodnicząca KGW powitała zaproszonych gości, w tym: panią wójt gminy Lubanie Larysę Krzyżańską, Kamilę Hołtyn sekretarz gminy, Maję Kołtońską dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu, Mariusza Bladoszewskiego Radnego Powiatu Włocławskiego. Radny Powiatu złożył Paniom życzenia oraz wręczył każdej z pań symboliczny kwiatek. Wójt Larysa Krzyżańska podziękowała członkiniom KGW za wzorowe pełnienie społecznej misji, życzyła pogody ducha, radości, optymizmu, siły, wytrwałości oraz przekazała Paniom upominki.

Koło działa od roku, obecnie liczy 15 osób. W składzie zarządu zasiadają: przewodnicząca Małgorzata Zielińska, Paulina Ozdowska – zastępca przewodniczącej, Magdalena Woźniak – sekretarz. Działalność na rzecz społeczności lokalnej daje Paniom wiele satysfakcji. W zeszłym roku Panie zorganizowały piknik rodzinny, „Andrzejki”, Bal sylwestrowy. W planach jest organizacja „majówki” i wiele innych uroczystości, które będą organizowane przy znakomitej współpracy z samorządem.