W sobotę 15 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie średniego wozu ratowniczego ze zbiornikiem wodnym i autopompą dla jednostki OSP Janowice. Jesteśmy jedną z siedmiu gmin, które otrzymały na ten cel wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Uzyskane dofinansowanie wyniosło 65% kosztów zakupu pojazdu. Wójt Gminy Lubanie jeszcze raz dziękuje serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tej inwestycji.